Praktijk voor Natuurgeneeskunde Yvonne Somers


Begeleiding:

Astma begeleiding door Yvonne Somers.

Wat is astma? Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen. De binnenkant van de luchtwegen zwelt op en wordt zeer gevoelig. Daardoor reageren de luchtwegen sterk als ze in contact komen met allergenen (stoffen die een allergische reactie oproepen). Ook kunnen zware inspanningen, stress of deeltjes in de lucht (bijvoorbeeld rook) astmatische klachten oproepen.

De symptomen. 
Kenmerken van astma zijn kortademigheid, benauwdheid, hoesten, of een piepende ademhaling. Een acute verschijning van deze symptomen noemen we een astma-aanval en gaat vaak gepaard met een verhoogde hartslag en een beklemmend gevoel op de borst. Astma-aanvallen zijn voor iedere persoon verschillend: sommige mensen hebben dagelijks last van aanvallen, anderen maar heel af en toe. Ook zijn er mensen bij wie het afhankelijk is van het seizoen. Het kan ook 24 uur duren voor de symptomen verschijnen. Astmatische benauwdheid kan ook worden veroorzaakt door het leveren van zware inspanningen als deze niet langzaam opgebouwd worden, bijvoorbeeld bij het sporten. Dit wordt ook wel ‘inspanningsastma’ genoemd. Hetzelfde effect kan worden opgewekt bij stress.

Bij wie komt astma voor?
 Er zijn circa 520.000 mensen in Nederland die van de huisarts de diagnose astma hebben 
gekregen. Astma komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen, behalve op jonge leeftijd, daar komt het vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Ongeveer 4-7% van de kinderen van nul tot twaalf jaar heeft astma. Astma kan dus op iedere leeftijd ontstaan. Hoe het precies komt dat sommige mensen astma hebben en sommigen niet, is niet duidelijk. Wel is het zo dat de aanleg voor astma, net als andere allergieën, erfelijk is. Als een kind aanleg heeft voor astma, kan astma zich binnen enkele jaren ontwikkelen als het kind wordt blootgesteld aan allergenen.

Herstel snel!

Praktijk Yvonne Somers
Herenweg 108 A
2465 AJ Rijnsaterwoude
E-mail: info@herstel-snel.nl
Telefoon: 0172-500266 / 06-
54304872

Actie


Inschrijving per e-mail of telefonisch.

Neem gerust contact met ons op voor de data van de verschillende workshops.

Aangesloten bij: RBCZ

logo RBCZ

Aangesloten bij: NVST

logo NVST